Svenska English

  • Vilka arbetsuppgifter har du?
  • Vilken del av arbetet lägger du mest tid på?
  • Vilken del av arbetet är mest stimulerande?
  • Vilken del av arbetet behöver du utveckla?

Relagram

Verktyget Relagram ger en beskrivning av relationen till arbetsområden inom ett arbete i nutid och ett arbete i en tänkt framtid. Arbetsområdena rangordnas med avseende på tillfredsställelse, använd tid, och behov av utveckling. Programmet sammanställer rangordningarna i två cirkeldiagram, som utgör grund för analys av relationen till eget arbete. Läs mer..

Kontakta oss:
Tel 070 984 76 48
Mail arne@relagram.se

Relagram as a tool has been developed in cooperation with Lund University Innovation (LUI) and Cybercom.
LUI is responsible for the legal and technical formation of the company Relagram AB.

Copyright © 2017 relagram.se - Hemsida levererad av DistansData