Svenska English

Om användningen

Varför behövs Relagram?

Den ökande förändringen i arbetsuppgifter, och den ökade rörligheten på arbetsmarknaden, leder till ett ökande behov av att klargöra personers och gruppers relation till eget arbete. Detta behov finns i samband med utvecklingssamtal, coachning, “team”-utveckling, karriärplanering, rekrytering, arbetsbyten, nystart av företag, omorganisation med flera sammanhang. Den information man får genom Relagram är tänkt att användas som ett viktigt komplement till information om utbildning samt tidigare och nuvarande arbete. Relagram ger information om nuvarande (tidigare) och tänkt framtida arbete när det gäller arbetsområden samt arbetstillfredsställelse, arbetets omfattning, och behovet av utveckling inom olika arbetsområden. Relagram ger möjlighet till jämförelser av arbetstillfredsställelse, arbetets omfattning och behov av utveckling mellan arbetsområden, och av dessa kvaliteter och av arbetsområden mellan nuvarande (tidigare) och tänkt framtida arbete. Läs mera..

Kontakta oss:
Tel 070 984 76 48
Mail arne@relagram.se

Relagram as a tool has been developed in cooperation with Lund University Innovation (LUI) and Cybercom.
LUI is responsible for the legal and technical formation of the company Relagram AB.

Copyright © 2017 relagram.se - Hemsida levererad av DistansData