Svenska English

Om underbyggnaden

Grund i forskning

Utformningen av Relagram och sättet att analysera svaren i Relagram har sin grund inom en forskningstradition kallad fenomenografi. Fenomenografin fokuserar på människors relation till sin omvärld och beskriver hur personer relaterar till och förstår olika delar av omvärlden som fenomen. Relagram handlar om relationen mellan en person/grupp och eget arbete. Verktyget har också sin grund i en forskningsmetodologi kallad kontextuell analys. Kontextuell analys utvecklar kunskap om fenomen, i detta fall om relationer till eget arbete, genom att urskilja huvuddelar hos fenomen, och deras innebörd, som beroende av sitt sammanhang. Läs mera..

Kontakta oss:
Tel 070 984 76 48
Mail arne@relagram.se

Relagram as a tool has been developed in cooperation with Lund University Innovation (LUI) and Cybercom.
LUI is responsible for the legal and technical formation of the company Relagram AB.

Copyright © 2017 relagram.se - Hemsida levererad av DistansData