Svenska English

Om verktyget

Vad är Relagram?

Verktyget Relagram finns i form av ett datorprogram som är tillgängligt via internet. Verktyget innehåller ett antal uppgifter som skall utföras/besvaras. Genom svaren på uppgifterna beskrivs en persons (eller grupps) relation till  ett bestämt nuvarande (eller tidigare) och ett bestämt tänkt framtida arbete. Svaren kan skrivas in i programmet av den person (grupp) svaren gäller. Svaren kan också skrivas in av en arbetsledare eller vägledare i samtal med personen (gruppen) svaren gäller. Programmet sammanställer svaren i två cirkeldiagram som sedan kan analyseras. Resultatet kan analyseras och diskuteras med arbetsledare, vägledare och/eller arbetsgrupp. Läs mera..

Kontakta oss:
Tel 070 984 76 48
Mail arne@relagram.se

Relagram as a tool has been developed in cooperation with Lund University Innovation (LUI) and Cybercom.
LUI is responsible for the legal and technical formation of the company Relagram AB.

Copyright © 2017 relagram.se - Hemsida levererad av DistansData